al(l)atura

al(l)atura (latinski: allatus donesen), u starom hrvatskom pravu, sva imovina koju je žena donijela u brak (miraz i pokretnine), za razliku od stvari i pokretnina koje je žena dobila na dar povodom zaruka ili vjenčanja i nazivaju se paraphernum (grčki, nositi uza se).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: