Allende y Sarón, Pedro Humberto

Allende y Sarón, Pedro Humberto, čileanski skladatelj, violinist i folklorist (Santiago, 29. VI. 1885 – Santiago, 16. VIII. 1959). Predavao harmoniju i kompoziciju na Konzervatoriju u Santiagu. Prvi predstavnik nacionalnog smjera u čileanskoj glazbi, skladao djela za orkestar, koncerte, komorne i glasovirske skladbe, popijevke, zborove, jednu dječju operetu.