O’Higgins

O’Higgins (puni naziv Libertador General Bernardo O’Higgins), regija u sr. Čileu; 16 456 km2, 795 400 st. Gl. grad Rancagua, veći gradovi San Fernando, Rengo, Santa Cruz. Većina st. živi u aluvijalnim područjima sred. doline. Poljodjelstvo na natapanim površinama (uzgoj pšenice, riže, mahunarki, grožđa, ječma, krmnog bilja i kukuruza). U višim područjima ovčarstvo i govedarstvo. Ležišta bakra (El Teniente, drugo po proizvodnji u Čileu), sumpora i soli. Turist. središte Pichilemu na obali Tihog oceana. Na I su aktivni andski vulkani (Tinguiririca, 4300 m).