Allport, Gordon Willard

Allport, Gordon Willard, američki psiholog (Montezuma, 11. XI. 1897 – Cambridge, 9. XI. 1967). Profesor na Harvardovu sveučilištu; izradio sustav psihologije ličnosti u kojemu se naglašava individualnost, uz korištenje pojma crta ličnosti, koji omogućuje pristup istraživanju i procjeni ličnosti. Uveo pojam “funkcionalne autonomije motiva”: motiv može postati neovisan o početnome poticaju, s time da sredstvo za postizanje cilja postaje motiv. Ured. utjecajnoga Journal of Abnormal and Social Psychology. Glavna djela: Teorija ličnosti (1937), Obrazac i rast ličnosti (1961).