Alma-Tadema, Lawrence

Lawrence Alma-Tadema, Vidikovac
Alma-Tadema, Lawrence, engleski slikar (Dronrijp, 8. I. 1836 – Wiesbaden, 25. VI. 1912). Studirao na Akademiji u Antwerpenu. Od 1870. djelovao u Londonu; za života stekao veliku slavu slikajući sladunjave povijesne pseudoromantične slike i scene iz antičke prošlosti s vješto postavljenim arheološkim detaljima.