Almeida Garrett, João Baptista da Silva Leitão de

Almeida Garrett, João Baptista da Silva Leitão de, portugalski književnik i političar (Porto, 4. II. 1799 – Lisabon, 9. XII. 1854). Ministar vanjskih poslova 1851. Predvodio portugalski romantizam sa spjevovima Camőes, Dona Branca i zbirkama Lirica de João Mínimo, Opalo lišće te Neplodno cvijeće. Prva kazališna djela (tragedija Merope) nastaju mu u klasičnom stilu. Poslije, zauzimajući se za osnivanje portugalskoga narodnog kazališta, piše mnogobrojne komade, od kojih su najpoznatiji Brat Luís de Sousa i Dona Filipa de Vilhena.