dvojina

dvojina (dual), oblik gramatičkoga broja za količinu od dva ili dva do nekoliko (dva prsta, dvije ruke, dva oka); prije je u hrvatskome postojala i glagolska dvojina (išla sta, prema množini išli su). Kako se u nas dvojina odnosi na količinu 2–4, katkad se naziva malěnom (paukalom).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: