Arman

Arman, Poprsje s rukavicama
Arman (pravo ime Armand Fernandez), francuski kipar (Nica, 17. XI. 1928 – New York, 22. X. 2005). Suosnivač grupe Novih realista osnovane 1960; likovni umjetnik koji je zastupao pop-art, novi realizam i arte povera; radio instalacije i asamblaže, postavljene bez estetiziranja, upotrebljavajući odbačene, u smeću nađene predmete.