Arp, Jean

Arp, Jean (Hans), francusko-njemački kipar, slikar i pisac (Strasbourg, 16. IX. 1886 – Basel, 7. VI. 1966). Pionir apstraktne umjetnosti, sudionik i osnivač nekoliko važnih avangardnih pokreta u europskoj umjetnosti prve polovice XX. stoljeća (Dada, Zürich, 1916; Abstraction-Création, 1931. i dr.). Izrađuje apstraktne skulpture i reljefe u kojima jednostavnim linijama i mekom modelacijom volumena evocira rudimentarne organske oblike. Jedna od najzanimljivih osobnosti moderne umjetnosti. Objavio dvije zbirke eseja i pjesama (Na mome putu; Snovi i projekti).