Arrow, Joseph Kenneth

Arrow, Joseph Kenneth, američki ekonomist (New York, 23. VIII. 1921). Sveučilišni profesor (Stanford, Harvard). Dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju 1972. (zajedno sa Johnom Hicksom) zbog svojih doprinosa teoriji opće ekonomske ravnoteže i teoriji blagostanja. Glavna djela: Društveni izbor i individualne vrijednosti (1951), Eseji iz teorije snošenja rizika (1971), Analiza opće konkurencije (1971, koautor Frank Horace Hahn) i Granice organizacije (1973). Objavljena su mu i Sabrana djela u 6 svezaka.