amandman

amandman (francuski: amendement popravak, nadopuna), u pravu, dopuna ili izmjena ustava, zakona ili drugoga pravnog akta; prijedlog za dopunu ili izmjenu postojećeg zakona, nacrta zakona ili drugog akta.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: