Amasis II.

Amasis II., egipatski faraon XXVI. dinastije. Vladao od ←570. do ←526. Preustrojio vojsku; osvojio Cipar. Sklopio protuperzijski vojni savez sa Spartom, Lidijom i Babilonijom. Poticao djelovanje grčkih trgovaca u Egiptu (trgovačka kolonija Naukratis u delti Nila).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: