reganizam

reganizam, politička i ekonomska doktrina vezana uz ime Ronalda Reagana, predsjednika SAD-a 1981–89. Obilježava je konzervativizam takozvane nove desnice, povratak tradicionalnim društvenim, političkim i religioznim vrijednostima, obitelji i Crkvi, antifeminizam, antikomunizam i politika konfrontacije s komunističkim blokom oko pitanja naoružanja (na primjer program Ratovi zvijezda). Reganomija ili reganomika, ekonomska politika koja se temelji na smanjivanju poreza i državnih troškova, ukidanju socijalnih prava i povlastica, i na poticanju individualnoga poduzetništva.