Andrassy, Juraj

Juraj Andrassy
Andrassy, Juraj, hrvatski pravnik (Zagreb, 12. VIII. 1896 – Zagreb, 20. XII. 1977). Profesor međunarodnog javnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1928–66. i njegov dekan 1938–39. i 1951–52. Predsjednik Instituta za međunarodno pravo 1969–71, redovni član JAZU od 1963. Sudjelovao u pripremama za mirovnu konferenciju u Parizu 1946/47, radio na kodificiranju ratnog prava. Pridonio afirmaciji međunarodnog javnog prava u Hrvatskoj i razvitku njegove terminologije, priznat u zemlji i svijetu. Djela: Kritički pogledi na teoriju o narodnoj suverenosti (1927), Liga naroda (1931), Međunarodno pravosuđe (1948), Međunarodno pravo (1949; osam izdanja), Epikontinentalni pojas (1951).
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama:

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: