anglikansko crkveno pjevanje

anglikansko crkveno pjevanje, jednostavni četveroglasno harmonizirani liturgijski napjevi Anglikanske crkve; danas često pjevani i u drugim protestanskim crkvama s engleskim jezikom.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: