Anschluss

Anschluss (njemački: pripojenje), naziv za pripojenje Austrije Njemačkoj 13. III. 1938. Nakon propasti Austro-Ugarske, jedan dio austrijskih političkih stranaka opredijelio se za pripojenje Austrije Njemačkoj, ali je Saint-Germainskim i Versajskim mirom unija između Austrije i Njemačke bila zabranjena. Anschluss su kao svoj cilj istaknule nacionalsocijalističke stranke u Njemačkoj i Austriji. (neuspjeli puč u srpnju 1934). Hitler je početkom 1938. vršio pritisak na austrijskoga kancelara → Kurta Schuschnigga da pristane na Anschluss, ali je ovaj naumio 13. III. organizirati plebiscit o tomu. Na poziv → Arthura Seyss-Inquarta, kojega je austrijski predsjednik imenovao kancelarom nakon što je Schuschnigg odstupio 11. III., njemačke postrojbe ušle su u Austriju 12. III. 1938, pripojile ju Njemačkoj (što je potvrđeno plebiscitom 10. IV.) i uvele nacistički poredak. Austrijskim državnim sporazumom iz 1955. ponovno je zabranjeno političko ili ekonomsko ujedinjenje Austrije i Njemačke.