antihreza

antihreza (grčki: ugovor o zalogu uporaba), u založnom pravu, sporazum kojim založni vjerovnik stječe pravo uporabe založene dužnikove stvari i ubire plodove na njoj, ako dužnik o dospijeću ne ispuni preuzetu obvezu.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: