Sovjetski Savez

Sovjetski Savez, puni naziv Savez Sovj. Socijalist. Republika (SSSR), bivša (1922–91) svj. velesila koja je zauzimala ist. dio Europe i sred. i sjev. dio Azije. Protezala se u duljini od više od 10 900 km od Baltičkoga i Crnoga mora na Z do Tihog oceana na I, kroz 11 vremenskih zona te u smjeru S–J u duljini od o. 4500 km od Sjev. ledenoga mora do granice s Afganistanom (sred. Azija); 22 402 200 km2 (oko 1/6 kopnene površine Zemlje), 293 mil. st. (1991). Nakon što je u veljači 1917. u Rusiji srušena carska vlast i proglašena republika s dvovlašćem građ. Privremene vlade A. F. Kerenskog i Sovjeta radničkih deputata pod utjecajem boljševika, u studenom (6. XI.) uslijedila je Oktobarska revolucija (po starom kalendaru 24. X.), kojom je srušena Privremena vlada i vlast predana Sovjetima nar. i vojničkih deputata. Na njihovu III. sveruskom kongresu 31. I. 1918. proglašena je Ruska Sovj. Federativna Socijalist. Republika (RSFSR), a nakon građ. rata, na I. kongresu Sovjeta 30. XII. 1922. za cijeli teritorij bivše carske Rusije, koji je ostao pod kontrolom boljševika, proglašena je federalna država pod nazivom Savez Sovj. Socijalist. Republika. Savez je prije raspada 1991. g. činilo 15 Sovj. Socijalist. Republika (SSR): Armenska SSR (današnja Armenija), Azerska SSR (Azerbajdžan), Bjeloruska SSR (Bjelorusija), Estonska SSR (Estonija), Gruzijska SSR (Gruzija), Kazačka SSR (Kazahstan), Kirgiska SSR (Kirgistan), Latvijska SSR (Letonija), Litavska SSR (Litva), Moldavska SSR (Moldavija), Ruska SSR (Rusija), Tadžička SSR (Tadžikistan), Turkmenska SSR (Turkmenistan), Ukrajinska SSR (Ukrajina) i Uzbečka SSR (Uzbekistan) koje su danas samostalne države. Raspadom SSSR-a pojedine od samostalnih država ušle su u posve labavu Zajednicu neovisnih država (ZND), usmjerenu ponajviše na očuvanje međusobno korisnih gosp. i drugih veza, dok se sama Rusija općenito drži sljednikom bivšeg SSSR-a, preuzevši i njegovu ulogu svj. polit. i vojne supersile. → Rusija
Pogledaj natuknicu u drugim edicijama: