Apel, Willi

Apel, Willi, američki muzikolog poljskog podrijetla (Könitz, Pruska, danas Chojnice, Poljska, 10. X. 1893 – Bloomington, 14. III. 1988). Studirao matematiku na više njemačkih sveučilišta i privatno učio klavir. Od 1936. u SAD-u, predavač na Harvardovu sveučilištu (1938–42) i profesor muzikologije na Sveučilištu Indiana u Bloomingtonu (1950–70). Bavio se srednjovjekovnom i renesansnom glazbom. Djela: Notacija polifone glazbe 9001600. i leksikon glazbenih pojmova.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: