apatridi

apatridi (grčki: a ne; latinski: patria domovina), apoliti, osobe bez državljanstva; osobe koje nisu nikada imale državljanstvo ili su ga izgubile, a novo nisu stekle. Osobe koje imaju dva državljanstva su bipatridi, tri ili više polipatridi. Za apatride je nakon I. svjetskog rata uvedena takozvana Nansenova putovnica. Konvencija UN-a o pravnom položaju osoba bez državljanstva iz 1954. određuje prava i obveze apatrida i država prema njima.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: