apologija

apologija (grčki: obrana; opravdanje ili samoopravdanje), obrambeni govor ili spis, primjerice Platonova Sokratova apologija; također i spis ili tekst u korist ili pohvalu nekog učenja ili shvaćanja, primjerice Montaigneova Apologija Raimonda Sebonda iz 1580. ili Apologia pro vita sua kardinala Newmana o njegovoj konverziji na katoličanstvo.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: