Arbenz, Guzmán Jacobo

Arbenz, Guzmán Jacobo, gvatemalski političar (Quezaltenango, 14. IX. 1913 – México, 27. I. 1971). Sudjelovao u vojnom udaru protiv diktatora Jorgea Ubica 1944, ministar rata u vladi Juana Josea Arévaloa 1949–50. Predsjednik republike 1951–54. Proveo agrarnu reformu, a zemlju u vlasništvu stranih kompanija podijelio bezemljašima; podupirao radničke sindikate. Optužen od Interameričke konferencije u ožujku 1954. kao komunist, srušen u udaru s podrškom CIA-e. Živio u izbjeglištvu u Urugvaju, na Kubi i u Meksiku.