areopag

areopag, vijeće u antičkoj Ateni, nazvano prema brdu Areopagu (zapadno od Akropole), posvećenom bogu rata Aresu i osvetnicama zločina Eumenidama. Prema legendi, na areopagu su održavana suđenja i bogovima (npr. Aresu). Areopag su tvorili doživotni članovi, arhonti, kojima je istekla služba. U najstarije doba areopag je imao svu vlast; zakonodavac Drakon (←621) ih je ograničio isključivo na čuvanje zakona, nadzor nad izvršavanjem osuda i suđenja za teške zločine. Solonovom reformom areopag je proširio ovlasti i na vođenje državnih poslova, ali nakon ratova s Perzijancima vlast areopaga ponovno slabi. Godine ←462. prenesene su neke ovlasti areopaga na vijeće, sud i skupštinu, dok u doba rimske vlasti areopag ima i sudsku vlast, nadzire odgoj mladeži i građevinske radove te s vijećem i skupštinom zastupa državu u vanjskim poslovima.