Arhimed

Arhimed na antičkom mozaiku, prikazan neposredno pred smrt ←212. g.
Arhimed (grčki: Arkhimédēs), grčki matematičar i fizičar (Sirakuza, ←287 – Sirakuza, ←212). Opisivanjem i upisivanjem pravilnih poligona u krug dobio vrijednost broja π koja je približna vrijednosti 3,14. Izračunao površine i volumene mnogih likova i tijela, odredio njihovo težište, našao da se volumeni stošca, kugle i valjka jednakih visina i polumjera odnose kao 1:2:3. Prvi je sumirao neke beskonačne redove. Otkrio zakon poluge, utemeljio statiku čvrstih tijela i hidrostatiku (Arhimedov zakon). Izumio razne tehničke sprave (Arhimedov koloturnik, Arhimedov vijak) i neke ratne naprave.