Archipenko, Alexander (Aleksandr)

Alexandre Archipenko, Žena koja se kupa, Philadelphia, Arts Museum
Archipenko, Alexandre (Oleksandr Porfirovič Arhipenko), francuski i američki kipar ukrajinskoga podrijetla (Kijev, 30. V. 1887 – New York, 25. II. 1964). Pripadnik likovne avangarde s početka XX. stoljeća. Studirao u Kijevu i Moskvi; djelovao u Parizu, Berlinu i SAD-u. Na početku radi realistične skulpture; potom proučava arhaične i primitivne umjetnosti i stvara takozvanu apsolutnu plastiku. Primjenjuje kubističku stilizaciju, razvija izraz gdje oblik prelazi u ritam, meku kretnju i apstrakciju konkavno-konveksnih volumena, poglavito ženski aktovi (ciklus Torza). Eksperimentira u kamenu, sadri, pleksiglasu, željezu, drvu; skulpturu boji intenzivnim koloritom (Medrano).

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: