Arhita iz Tarenta

Arhita (grčki: Arkhýtas) iz Tarenta, grčki filozof (←400 – ←365), pitagorovac, Platonov prijatelj, naučava da se supstancija stvari sastoji u jedinstvu materije i forme, a pokretačka prasnaga (energeia) uobličava materiju u pojedinačna tijela. Bavio se matematikom, mehanikom i glazbom; otkrio ovisnost visine tona o frekvenciji i pojmove geometrijske, aritmetičke i harmonijske sredine.