Aristip iz Kirene

Aristip (grčki: Arístippos) iz Kirene, grčki filozof (?, oko ←435 – ?, ←355). Učenik Protagorin i Sokratov, osnivač kirenske hedonističke škole. U svojim djelima sjedinjavao je Sokratova i Protagorina sofistička stajališta. Učio da osjetilna spoznaja ne doseže do objektivne stvarnosti nego samo upućuje na stanje subjekta; prema njemu naslada i užitak pružaju čovjeku sreću, a osjećaj zadovoljstva najviša je etička norma. Njegov je hedonizam sokratovski obojen budući da pridaje veliku važnost racionalnom uviđanju kao sredstvu za postizavanje zadovoljstva.