Associated Press (AP)

Associated Press (AP), američka novinska agencija, kooperacija više od stotinu američkih novinskih i radijskih postaja. Osnovana 1846. u New Yorku; od 1856. djeluje pod imenom New York Associated Press. Od 1935. ima prvu neprestanu međunarodnu telefaks mrežu u SAD-u i Europi, godine 1980. počinje satelitsko emitiranje, a 1991. kompjutorsko; prva digitalna kamera od 1994. Danas AP-ov svjetski servis distribuira vijesti i fotografije za 15 000 novinskih kuća u svijetu i prevodi izvještaje na pet jezika. Pruža usluge u 112 zemalja; u SAD-u servisira 1500 novina, 5000 televizijskih i radijskih postaja (1995). Njegovi novinari i fotoreporteri dobili su 51 Pulitzerovu nagradu (2013).