asterisk

asterisk (latinski i grčki asterískos, s astēr zvijezda), zvjezdica, *. U općem jeziku upotrebljava se (danas rjeđe) iza riječi kao uputa za podcrtnu bilješku. U jezikoslovnim djelima, ispred riječi, označava da je takva riječ rekonstruirana, da nije potvrđena (npr. rekonstruirano praslavensko *dükti, stsl. dšti; hrv. kći, rus. doč’). U nekim hrvatskim jezičnim priručnicima, ispred riječi, oznaka da tu riječ ili takav oblik ne treba upotrebljavati.