Asurbanipal

Asurbanipal, detalj bareljefa iz Ninive, London, British Museum
Asurbanipal (asirski Aššurbanapli), asirski kralj. Vladao od ←669. do ←627. Tijekom čitave vladavine vodio mnogobrojne ratove. Pobijedio egip. vladara Taharka (←666) i zavladao Egiptom. Vodio osvajačke pohode na Arabiju, Babiloniju (osvaja je ←648), Elam i Tir. Utvrdio prijestolnicu Ninivu; podizao raskošne palače. Iz njegove knjižnice u Ninivi potječe najveća zbirka babilonsko-asirske literature (glinene pločice pisane klinovim pismom).