ateizam

ateizam (grčki: ateos bez boga, bezbožan), bezboštvo, poricanje postojanja Boga; skup različitih shvaćanja koje niječu ili ne poznaju Boga kao biće koje je stvorilo svijet i njime upravlja, dok istodobno u različitim oblicima prihvaćaju najviše načelo bezlične sile ili samostvarajućega svjetskog poretka. Razlikuju se naivni ateizam kod primitivnih crnačkih i indijanskih naroda, teorijski ateizam (agnosticizam) i praktični ateizam (indiferentizam). Tijekom povijesti ateizam se shvaćao različito: Židovi ga pripisuju različitim panteističkim skupinama, Rimljani njime označavaju kršćane, a u ranom kršćanstvu ateizmom se nazivaju različita neslužbena naučavanja i krivovjerja. Na poseban način prisutan je u materijalističkim sustavima u Indiji i u taoizmu kod Kineza. Ateistički filozofski sustavi jesu: materijalizam i materijalistički monizam, cinička škola, epikurejstvo; pojedini predstavnici renesansne filozofije (→ Tomasso Campanella); francuski naturalizam prosvjetiteljstva (→ Voltaire, → Paul-Henri Thiry, baron d’Holbach); njemački pozitivizam i monizam XIX. stoljeća (→ Carl Vogt, → Ludwig Büchner, → Ernst Haeckel); lijevi hegelijanizam (→ Ludwig Feuerbach, → Karl Marx), te političke ideologije kao socijalizam, boljševizam, komunizam, pozitivizam, senzualizam, pragmatizam, egzistencijalizam (→ Albert Camus, → Jean-Paul Sartre) itd.

KOMENTARI i PRIMJEDBE

Za povratne informacije uredništva molimo Vas da ispunite ove rubrike: