Augija

Augija (grčki: Augeías), u grčkoj mitologiji, kralj u Elidi koji je imao velike štale s 3000 goveda. Prema naredbi kralja Euristeja, Heraklo očisti štale, budući da 30 godina nisu bile čišćene, tako što je u njih uvrnuo tokove rijeka Alfeja i Peneja. To je jedna od 12 Heraklovih zadaća. Augijine štale, nešto čemu je potrebno temeljito čišćenje.