Rezultati pretraživanja za: sinod

sinod

sinod (grč.), u pravoslavlju, vrhovno zakonodavno i izvršno tijelo pojedinih crkava ...

Arhijerejski sinod

...  sinod, najviša izvršna, upravna i nadzorna vlast u autokefalnim pravoslavnim ...

Sveti sinod

...  sinod, u Rus. pravosl. crkvi, vrhovno upr. tijelo koje je utemeljio 1721. car ...  cenzuru i borilo se protiv heretika i raskolnika. Na čelu sinoda bio je oberprokurator, svjetovnjak kojega je imenovao car. God. 1917. ...

koncil ili sinoda

...  I. vatikanski koncil koncil ili sinoda (lat. concilium; grč. sinodos sabor, vijeće, skupština), u kršćanstvu naziv za crkv. sabor ...  tiču crkv. učenja i discipline. Neke biskupske koncile (sinode) bilježi crkv. povijest već u II. st. Najšire značenje ima ekumenski ...