KARTA SVIJETA

Transazijske zemlje kao što su Rusija, Turska, Cipar, Gruzija, Azerbajdžan i Armenija geografski pripadaju azijskom kontinentu, ali iz kulturoloških i povijesnih razloga smatraju se europskim državama.