SURADNJA I KORIŠTENJE

Enciklopedijsko znanje javno je znanje. Suradnja na izradi Proleksis enciklopedije omogućena je svakom korisniku koji svojim komentarom, dopunom, ispravkom ili vlastitim novim člankom želi popraviti, poboljšati ili proširiti njezin sadržaj. To se može učiniti upisom u za tu svrhu označeno mjesto ispod svakog enciklopedijskog članka (komentari i primjedbe). Uredništvo zadržava pravo provjere, usklađivanja i konačnog usvajanja tako prispjelih priloga.

Članci u Proleksis enciklopediji se ne potpisuju, suradnja je dobrovoljna; na člancima, u dijelovima ili u cjelini, suradnici ne stječu autorska prava.

Za istinitost podataka, kao i za karakter ocjenjivanja i vrednovanja te konačne oblike članaka odgovorno je uredništvo.

Članci se mogu slobodno upotrebljavati, citirati u dijelovima ili u cjelini u svim oblicima javne komunikacije, ali se ne smiju objavljivati u tiskovnom ili elektroničkom obliku kao cjelovite i posebne stručne ili drugačije publikacije bez pismene suglasnosti Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža.

Sva izdavačka i autorska prava zadržava Leksikografski zavod Miroslav Krleža.