Abecedar:

A

A 1. Oznaka prvog člana u nekom nizu ili skupini. 2. fiz Oznaka za mjernu jedinicu jakosti struje, amper. 3. Međunarodna automobilska oznaka za Austriju. 4. Starorimski znak za broj 5000.

a

a 1. Prvo slovo latinice i mnogih drugih alfabeta. 2. mat Oznaka za opći broj, pravac, stranicu geometrijskog lika. 3. log Simbol univerzalnog afirmativnog suda. 4. glazb Šesti stupanj ljestvice građene na tonu c; u harmoniji: a i A… Nastavi čitati

Å → angstrem

Å → angstrem

a cappella

a cappella (talijanski: kao u kapeli, crkvi, poput crkvenoga pjevačkog zbora), oznaka za glazbu namijenjenu višeglasnim pjevačkim sastavima bez instrumentalne pratnje.

a conto

a conto (talijanski), na račun nekoga; djelomično plaćanje unaprijed u korist računa otvorenog na nečije ime (→ akontacija).

A Cutheis

A Cutheis, uobičajeni naziv za fragmentarno sačuvano povijesno djelo (Summa historiarum tabula a Cutheis: De gestis civium Spalatinorum) pobliže nepoznata splitskog patricija iz obitelji Cutheis (druga polovina XIV. stoljeća). Djelo je važno vrelo za povijest Splita i Trogira u XIV. stoljeću.

à la bonne heure

à la bonne heure (francuski), uzvik odobravanja u značenju: u dobar čas!; tako valja!; bravo!; upravo tako! i slično.

à la carte

à la carte (francuski), prema jelovniku, slobodan izbor ponuđenih jela u gostionici ili restoranu, za razliku od već određenog izbora jela (meni).

a limine

a limine (latinski: s praga), od samog početka, u cijelosti (na primjer: nešto odbiti).

a part ili aparte

a part (francuski) ili aparte (talijanski), zasebno, na stranu, za sebe; obraćanje glumca gledalištu na način da ga tobože ne čuju drugi glumci u predstavi; često u antičkoj i srednjovjekovnoj komediji.

a posteriori

a posteriori (latinski: iz kasnijeg; po onom što dolazi poslije) filoz Oznaka (prema Kantu) za jedan faktor spoznaje koja dolazi iz osjetnog zapažanja ili iz iskustva, odnosno zaključivanje iz posljedice na uzrok, suprotno → a priori. U logici, stvaranje… Nastavi čitati

a priori

a priori (latinski: iz prethodnog) filoz Oznaka za spoznaju koja dolazi prije svakog iskustva, a osnovne značajke su joj općenitost i nužnost. Prema Aristotelu i po njemu skolasticima, spoznaja a priori proizlazi iz uzroka i razloga, za razliku od spoznaje… Nastavi čitati

à propos

à propos (francuski), u pogledu (toga), u vezi (s tim), što se tiče (toga), što sam htio reći.

a tempo

a tempo (talijanski) 1. Odmah, pravodobno, u pravi čas, na vrijeme. 2. glazb Oznaka za vraćanje na prvotni tempo, nakon ubrzanja ili usporavanja; točno po taktu.

à tout prix

à tout prix (francuski), pod svaku cijenu.

a. a. → ad acta

a. a.ad acta

A. C. Nielsen Co.

A. C. Nielsen Co., najveće svjetsko poduzeće za proučavanje tržišta. Utemeljio ga je 1923. američki inženjer Arthur Charles Nielsen (Chicago, 5. IX. 1897 – Chicago, 1. VI. 1980). Glavno područje poslovanja jest analiza maloprodaje hrane… Nastavi čitati

a.D. ili A.D.

a.D. ili A.D., kratica za anno Domini (latinski: ljeta Gospodnjeg). → anno

A&P

A&P (kratica od engleskog advertising and promotion, reklamiranje i promocija), djelatnosti poticanja potražnje za pojedinim dobrima ili uslugama. A&P je kratka oznaka tih djelatnosti u gospodarstvu, organizacijskih jedinica za njih u poduzećima i sredstava za te namjene u financijskim dokumentima.

A&P

A&P (skraćeni naziv za Great Atlantic & Pacific Tea Company, Inc.), poduzeće za maloprodaju hrane i mješovite robe u SAD-u. Osnovano 1859. u New Yorku, 1936. otvara svoj prvi supermarket, 1969. postaje najveći prodavatelj hrane u SAD-u, ali od 1973.… Nastavi čitati