TEHNIKA I TEHNIČKE ZNANOSTI

Å → angstrem

Å → angstrem

ablacija

ablacija (latinski: ablatio) 1. Odnošenje površinskih slojeva zemlje zbog djelovanja erozije i otapanje i isparivanje leda s površine ledenjaka. 2. med Operativno odstranjenje organa i njihovih dijelova (na primjer dojke) ili odljepljenje jednog tkiva od drugoga (na primjer mrežnice… Nastavi čitati

ablacijski materijali

ablacijski materijali, posebni materijali od kojih se izrađuju dijelovi izloženi visokim temperaturama zbog trenja nastalog gibanjem velikim brzinama. Apsorbiraju veliku količinu trenjem nastale topline. Upotrebljavaju se u zrakoplovstvu i svemirskoj tehnici. Kao ablacijski materijali služe azbest, vlaknasti materijali i drugo.

Abney, William de Wiveleslie

Abney, William de Wiveleslie, britanski kemičar (Derby, 24. VII. 1843 – Folkestone, 3. XII. 1920). Radio na kemijskim osnovama fotografije, osobito fotografije u boji i tiska u boji. Pridonio tehnici razvijanja i povećanju osjetljivosti fotografske… Nastavi čitati

ABS

ABS 1. Alkilbenzolsulfonat. 2. Akrilnitril-butadien-stirol-polimeri, termoplastična umjetna tvar koja se primjenjuje u automobilskoj industriji, za izradu kućanskih i električnih uređaja. 3. tehn (akronim od njemačkog Antiblockiersystem) Uređaj u kočnom sustavu motornih vozila, zrakoplova i brzih tračnih vozila koji automatski sprječava blokiranje kotača.

acre

acre (engleski), mjera za površinu tla u Velikoj Britaniji i SAD-u. 1 acre = 40,467 ara = 4046,87 m2 = 0,404687 ha (hektara).

Ada

Ada (po Adi Augusti Lovelace Byron, prvoj programerki, XIX. stoljeće), programski jezik za zapovijedanje i upravljanje, razvijen u SAD-u potkraj 1970-ih za potrebe Ministarstva obrane.

ADAC

ADAC (kratica za Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e. V.), opći njemački automobilistički klub utemeljen 1903. sa sjedištem u Münchenu. Održava službe informacija, tehničke provjere motornih vozila i pomoći na cestama.

adaptacija

adaptacija (latinski) 1. Prilagodba, preradba, općenito svako prilagođivanje nekoga ili nečega nekome ili nečemu drugom. 2. biol Prilagođivanje organizama uvjetima okoline radi održanja života i vrste; rezultat je evolucije. 3. građev Preuređenje nekog prostora, zgrade i sl. svrhovitije ili za… Nastavi čitati

adaptor (adapter)

adaptor (adapter), naprava za spajanje dijelova (najčešće u elektrotehnici i mehanici) koji nisu predviđeni za zajedničku primjenu.

adijabata

adijabata (grčki), krivulja koja opisuje promjene stanja sustava bez izmjene topline s okolinom. Matematički je opisana Poissonovom jednadžbom.

adijabatski proces

adijabatski proces (grčki), termodinamički proces bez izmjene topline, tj. kod kojega se nekom tijelu ili sustavu ne dovodi niti odvodi toplina (npr. širenje i stlačivanje plina). Adijabatska promjena općenito uključuje rast ili pad temperature sustava. Ako se npr. idealni plin… Nastavi čitati

adijabatsko demagnetiziranje

adijabatsko demagnetiziranje, način hlađenja kojim se postižu temperature bliske apsolutnoj nuli, tj. do milikelvina. Još se niže temperature mogu postići adijabatskim demagnetiziranjem atomskih jezgara (do 10 mikrokelvina).

aditivno miješanje boja

aditivno miješanje bojaosnova za stvaranje slike televizora u boji. Osjećaj nove, bilo koje boje u oku, nastaje zbrajanjem primarnih boja (crvena, zelena i plava). Počeci fotografije u boji zasnivali su se na aditivnomu miješanju boja.

admitancija

admitancija (latinski), recipročna vrijednost impedancije (ukupnog otpora električnog kruga), tj. mjera za prolaz izmjeničnog signala. Mjeri se u simensima (S).

adresa

adresa (francuski) 1. Naznaka imena, mjesta stanovanja i stana neke osobe, ustanove, tvrtke i sl. 2. U računalstvu, oznaka za lokaciju u memoriji računala gdje je pohranjen podatak (ili naredba). 3. Pismena izjava, manifest, memorandum zakonodavnog tijela ili parlamenta upućen… Nastavi čitati

aerobalistika

aerobalistika (grčki), grana balistike, komplementarna avijaciji i aerodinamici. Matematičkim metodama proučava kretanje bombe bačene iz zrakoplova, najpovoljnije oblike bombi, ciljničke sprave, sastavljanje tablica bombardiranja i dr.

aerodin

aerodin (grčki), letjelica teža od istisnutog zraka koja se održava u zraku s pomoću aerodinamičkih sila. Može imati vlastiti pogon (zrakoplov, motorne jedrilice) ili biti bez pogona (jedrilica, zmaj).

aerodinamička kočnica

aerodinamička kočnicanaprava za ispitivanje snage klipnih motora zrakoplova u prostorijama u kojima se mogu održavati jednaki uvjeti kao na visinama na kojima zrakoplovi lete. Također, uređaj na krilima letjelica koji služi za povećavanje otpora radi smanjenja brzine… Nastavi čitati

aerodinamička vaga

aerodinamička vagavrlo precizna naprava za aerodinamička ispitivanja putem prenošenja aerodinamičkih sila i momenata na mjerne uređaje. Za potpuno ispitivanje potrebno je izmjeriti 3 aerodinamičke sile (čeoni otpor, bočnu silu i uzgon) i 3 aerodinamička momenta (ljuljanje, propinjanje i skretanje).