Abecedar: K

K-efekt

K-efekt, gibanje skupine zvijezda spektralnih tipova O i B prema središtu galaksije brzinom 4–5 km/s. Naziv potječe od K-člana u formuli za brzinu tih zvijezda (W. W. Campbell). Kod spektralno drugih tipova zvijezda nije opažen K-efekt.

K, k

K, k 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede; znak za bezvučni velarni okluzivni suglasnik. 2. fiz Oznaka (K) za mjernu jedinicu apsolutne temperature → kelvin. 3. mat/fiz Oznaka za konstantu (K). 4. kem Simbol (K) za kemijski element → kalij… Nastavi čitati

k. u. k.

k. u. k. (čit. ka-und-ka, kratica od njem. Kaiserlich und Königlich carski i kraljevski) izraz kojim se u Austro-Ugarskoj Monarhiji označavalo sve što je pripadalo Carstvu; izraz izveden iz dvojakog naziva vladara koji je bio car Austrije, a kralj… Nastavi čitati

K’olulun → Kerulen

K’olulunKerulen

K2

K2 (također Godwin Austen), u Kašmiru Dapsang, Lambha Pahar ili Chogori (kin. Qogir Feng), najviši planinski vrh (8611) u → Karakorumu i drugi najviši vrhunac svijeta (nakon Mount Everesta). Planina leži u sjev. Kašmiru, na granici dijela pod pakist. (provincija… Nastavi čitati

ka

ka, prema staroegipatskom vjerovanju, čovjekov duševni dvojnik koji ga prati i štiti od rođenja do smrti; također, božja zaštita čovjekove duše. Ka preživljava smrt (hat) tijela, te se od njega odvaja, a može se sjediniti s mumijom pokojnika, te tako nastaviti život.

Kaani iz Širaza

Kaani iz Širaza (pr. ime i prez. Habibalah Farisi), perz. pjesnik (Širaz, 1807 – Teheran, 1854). Dvorski pjesnik dinastije Kadara. Uveo mnoge novine te otvorio razdoblje modernoga perz. pjesništva. Zbirke priča Kitab-i Perišan i pjesama Diwan.

Kaapprovinsie

Kaapprovinsie (Kaap Die Goeie Hoop) ili Cape Province (Cape of Good Hope), bivša provincija na jugu Južnoafričke Republike, 1994. podijeljena na provincije Northern Cape, Eastern Cape i Western Cape. U pretkolonijalno doba uglavnom područje Sana (Bušmana) i Khoikhoina (Hotentota), na… Nastavi čitati

Kaapstad → Cape Town

KaapstadCape Town

Kaba → Ćaba

KabaĆaba

kabala

kabala (hebr. qabbalah, urota; predaja) 1. Žid. mistično ezoterično učenje o Bogu i svijetu. Nastoji objasniti svijet na temelju tumačenja brojčanih odnosa i tumačenja slova. Oblikovala se u sr. vijeku, os. pojavom mističnog spisa Zohar (Knjiga sjaja,… Nastavi čitati

Kabale

Kabale, grad u jugozap. Ugandi; 48 500 st. Upr. središte istoimenog distrikta; 1827 km2, 512 000 st.; poljoprivreda, rudarstvo; volfram, kositar. Najviše naselje (na o. 2000 m n.m.) sa statusom grada u Ugandi. Bolnica. Uzletište.… Nastavi čitati

Kabalega Falls

Kabalega Falls (također Kabarega Falls ili Murchison Falls), vodopad (pad 40 m) na Viktorijinu Nilu 30-ak km uzvodnije od ušća u Albertovo jezero i NP oko njega u Ugandi (NP Kabalega ili NP Murchison Falls, 3840 km2, osn.… Nastavi čitati

Kabalevski, Dmitrij Borisovič

Kabalevski, Dmitrij Borisovič, sovjetski skladatelj (Sankt Peterburg, 30. XII. 1904 – Moskva, 14. II. 1987). Studirao u Moskvi, i tamo je profesor od 1932. Bavio se glazbenom kritikom i publicistikom. Skladao opere (Colas Breugnon,… Nastavi čitati

Kabardinci

Kabardinci, kavkaski narod, pretežno nastanjen u današnjoj Kabardino-Balkariji; oko 400 000 pripadnika; srodni Adigejcima i Čerkezima. Tradic. kavkaska kultura, stočarstvo i poljodjelstvo; po vjeri muslimani. Nakon rus. zaposjedanja Kavkaza dio ih se iselio u Tursku.

Kabardino-Balkarska Republika

Kabardino-Balkarska Republika (također Kabardino-Balkarija), republika u Rus. Federaciji, sjev. Kavkaz, između Karačajevo-Čerkezije na SZ i Sjeverne Osetije na JI, te Rusije na S i Gruzije na J; 11 518 km2, 989 300 st., gl. grad Nal’čik.… Nastavi čitati

Kabarega Falls → Kabalega Falls

Kabarega FallsKabalega Falls

kabaret

kabaret (franc. i njem.), zabavno kazalište s programom sastavljenim od šansona, skečeva, plesnih točaka i humoristično-satiričnih dionica, koji vrlo često imaju polit. i socijalnokritički karakter. Razvilo se u Francuskoj u XVIII. st., a iznimno je popularno potkraj XIX. i u… Nastavi čitati

Kabbah, Alhaji Ahmad Tejan

Kabbah, Alhaji Ahmad Tejan, sijeraleonski političar (Pendembu, 16. II. 1932). Studirao u Vel. Britaniji. Drž. tajnik u Ministarstvu prosvjete 1967– 68. Voditelj razvojnih programa UN-a za Sijera Leone 1971–85. Dir. za financije i upravu Gl. tajništva… Nastavi čitati

kabel

kabel (lat. preko njem.) 1. El. vodič koji se sastoji od jedne ili više izoliranih žica što se nalaze omotane u plastični ili metalni zaštitni plašt. Služi za prijenos el. energije zračnim, podzemnim ili podvodnim putem. Energetski kabel prenosi el.… Nastavi čitati