K, k

K, k 1. Petnaesto slovo hrvatske abecede; znak za bezvučni velarni okluzivni suglasnik. 2. fiz Oznaka (K) za mjernu jedinicu apsolutne temperature → kelvin. 3. mat/fiz Oznaka za konstantu (K). 4. kem Simbol (K) za kemijski element → kalij. 5. Znak za decimalni predmetak (k) kilo- (103). 6. Znak (k) za mjernu jedinicu → karat. 7. šport U šahu, oznaka (K) za figuru kralja. 8. Međunarodna oznaka za Kambodžu.