Abecedar: P

p, P

p, P 1. Dvadeset i drugo slovo hrv. abecede za bezvučni dvousneni okluziv. 2. Kem. simbol (P) za element → fosfor (lat. phosphorus). 3. Znak (p) za decimalni predmetak piko- (10-12) u nazivima mjernih jedinica (pF,… Nastavi čitati

P. S. → postskriptum

P. S.postskriptum

P’enghu

P’enghu (port. Pescadores), skupina od 64 otoka, o. 50 km z od obale Tajvana; 127 km2; 91 500 st. Vulkanskog podrijetla, građeni od bazaltne lave i koraljnih vapnenaca. Najveći su P’enghu, Pai-sha i Yü-weng. Najviši vrh o.… Nastavi čitati

Pa

Pa 1. Oznaka za izvedenu jedinicu tlaka paskal. 2. Kem. oznaka za element → protaktinij.

Paar, Vladimir

Paar, Vladimir, hrv. fizičar (Zagreb, 11. V. 1942). Prof. PMF-a u Zagrebu i red. član HAZU (od 1992). Bavi se supersimetrijama, dinamičkim simetrijama, nuklearnim modelom grozdova i vibracija, nuklearnom teorijom polja, modelima atomske jezgre, teorijom kaosa, pitanjima… Nastavi čitati

Paasikivi, Juho Kusti

Paasikivi, Juho Kusti, fin. političar (Tampere, 27. XI. 1870 – Helsinki, 14. XII. 1956). Prof. prava u Helsinkiju 1902–03, parlamentarni zastupnik od 1907. Ministar financija u vladi 1908–09. Prvi predsj. vlade neovisne Finske 1918. Gl.… Nastavi čitati

Pabianice

Pabianice, grad u sred. Poljskoj, vojvodstvo Łódzkie; Poljska; 71 313 st. Dio urbane aglomeracije grada Łódźa. Drugi po važnosti grad vojvodstva. Smješten uz želj. prugu Łódź–Wrocław koja je bila temelj razvoja tekst. ind. Naselje se prvi put spominje… Nastavi čitati

Pabst, Georg Wilhelm

Pabst, Georg Wilhelm, njem. film. redatelj (Raudnitz, danas Roudnice, Češka, 27. VIII. 1885 – Beč, 29. V. 1967). Začetnik mnogih tema, žanrovskih i stilskih postupaka, autor u čijem se opusu isprepleću komponente ekspresionizma, Kammerspielfilma,… Nastavi čitati

Pacaraimã Serra ili Pakaraima

Pacaraimã Serra ili Pakaraima, gorsko područje na prostoru Brazila, Venezuele i Gvajane. Gorje se proteže u smjeru istok–zapad u duljini od oko 400 km i predstavlja granicu između Brazila i Venezuele te Brazila i Gvajane. Razvodnica između doline rijeke… Nastavi čitati

Pachácamac

Pachácamac, pretkolumbovsko nalazište na području doline Lurin, na obali današnjeg Perua, ji od Lime. Prvi ostaci iz ranog međurazdoblja (←200–600). Pronađeni ostaci piramida i hrama. U razdoblju od VII. do XI. st. značajno svetište te najznačajnije naselje carstva Huari… Nastavi čitati

Pachaimalai

Pachaimalai, gorski niz u sav. državi Tamil Nadu, Indija. Gorje predstavlja ist. nastavak Ist. Gata. Zauzima površinu od o. 13 500 km2. Građeno od gnajsa. Padine disecirane brojnim dolinama prekrivenima glinastim tlima. Vrhovi su uravnjeni i… Nastavi čitati

Pacheco Pereira, Duarte

Pacheco Pereira, Duarte, port. pom. kapetan i istraživač (?, XV – ?, XVI. st.). Pretpostavlja se da je 1498. otkrio Brazil i istražio braz. obalu dvije godine prije Pedra Alvareza Cabrala. Kao vrstan kartograf 1488. istraživao obale Afrike. Plovio… Nastavi čitati

Pacheco, Francisco

Pacheco, Francisco (pr. prez. Pérez), španj. slikar (Sanlúcar de Barrameda, 1564 – Sevilla, 1644). U duhu manirizma slikao bibl. i pov. kompozicije te portrete. Bio je umj. cenzor inkvizicije, lik. pedagog i arheolog, učitelj i punac D. Velázqueza. Napisao… Nastavi čitati

Pachelbel, Johann

Pachelbel, Johann, njemački skladatelj i orguljaš (Nürnberg, kršten 1. IX. 1653 – Nürnberg, 3. III. 1706). Školovao se u rodnome gradu. Jedan od najistaknutijih orguljaša svojega vremena. Uz komorna djela, motete, kantate, mise, arije, magnificate,… Nastavi čitati

Pacher, Michael

Pacher, Michael, austr. drvorezbar i slikar (Brunicol/Bruneck, o. 1435 – Salzburg, 1498). Gl. predstavnik kasnogot. tirolske škole. Radio rezbarene drvene oltare s brojnim likovima na kojima su slikani dijelovi stilski bliži majstorima tal. renesanse, os. A. Mantegni. Gl.… Nastavi čitati

Pachuca De Soto

Pachuca De Soto, glavni grad savezne države Hidalgo, Meksiko; 319 581 st. Smješten na obroncima Sierra Madre Oriental (2426 m n.m). Jedan od prvih španjolskih gradova na tom području. Godine 1534. otkrivena nalazišta srebra. U blizini je lokalitet… Nastavi čitati

Paci, Enzo

Paci, Enzo, talijanski filozof (Monterado, 18 XII. 1911 – Milano, 21. VII. 1976). Profesor u Paviji i Milanu. Razvio specifičnu filozofiju egzistencije vezanu i uz istraživanje kulture kao fenomena u dijalektičkom odnosu ideje i njezina… Nastavi čitati

Pacifik

Pacifik (španj.) → Tihi ocean

pacifikacija

pacifikacija (lat. preko franc.), uspostavljanje mira, proces kojim se postiže mir. Također, smirivanje protivnika diplomatskim sredstvima, onemogućavanje ratne akcije ili smirivanje neke druge napete situacije raznim sredstvima osim vojnim, uključujući i ustupcima.

pacifikat

pacifikat (od lat. pax mir), u kat. bogoslužju, liturgijski predmet što ga svećenik pruža vjernicima na poljubac mira.