HUMANISTIČKE ZNANOSTI I PODRUČJA

a

a 1. Prvo slovo latinice i mnogih drugih alfabeta. 2. mat Oznaka za opći broj, pravac, stranicu geometrijskog lika. 3. log Simbol univerzalnog afirmativnog suda. 4. glazb Šesti stupanj ljestvice građene na tonu c; u harmoniji: a i A… Nastavi čitati

a posteriori

a posteriori (latinski: iz kasnijeg; po onom što dolazi poslije) filoz Oznaka (prema Kantu) za jedan faktor spoznaje koja dolazi iz osjetnog zapažanja ili iz iskustva, odnosno zaključivanje iz posljedice na uzrok, suprotno → a priori. U logici, stvaranje… Nastavi čitati

a priori

a priori (latinski: iz prethodnog) filoz Oznaka za spoznaju koja dolazi prije svakog iskustva, a osnovne značajke su joj općenitost i nužnost. Prema Aristotelu i po njemu skolasticima, spoznaja a priori proizlazi iz uzroka i razloga, za razliku od spoznaje… Nastavi čitati

Abaddon

Abaddon (hebrejski: propast), u Bibliji, pjesnički naziv za carstvo smrti, a ponegdje i personifikacija palog anđela ili kralja podzemlja. U kasnijoj rabinskoj literaturi Abaddon označuje jedan od četiriju dijelova pakla. Češće se spominje u kumranskim tekstovima.

Abarbanel → Abrabanel, Isaac

AbarbanelAbrabanel, Isaac

abaton

abaton (grčki), dio hrama, crkve ili svetišta kod pravoslavlja u koji je zabranjen pristup običnom vjerniku, inovjercu ili svjetovnjaku.

abba

abba (aramejski: ab otac, kratica imena Abraham), starozavjetni naziv za praoca, proroka; uzvik u molitvi. Pojavljuje se u kasnijoj rabinskoj literaturi najčešće u obiteljskom nazivlju. U → Novom zavjetu molitveni uzvik kod Isusa i prvih kršćana sa značenjem… Nastavi čitati

Abbagnano, Nicola

Abbagnano, Nicola, talijanski filozof (Salerno, 15. VII. 1901 – Milano, 9. IX. 1990). Sveučilišni profesor u Torinu, pristaša pozitivnog egzistencijalizma, drži pojam mogućnosti osnovnim instrumentom egzistencijalne analize (čovjek bira onu mogućnost koju je spoznao kao… Nastavi čitati

abbé

abbé (francuski), naziv koji označuje opata, župnika ili svjetovnog svećenika općenito; u nekim jezicima upotrebljava se kada je riječ o francuskom svećeniku.

abdest ili avdest

abdest ili avdest (perzijski: ab voda, dest ruka), posebno pranje ruku kod muslimana prije molitve i nekih drugih obreda; gdje nema vode, pere se simbolično čistim pijeskom.

Abdija

Abdija, → Obadija (hebrejski: obadjah ili obadjahu, sluga Jahvin), peti od dvanaest starozavjetnih “malih” proroka. Najvjerojatniji sastavljač Knjige o Abdiji. Najprije se poistovjećivao s dvorskim učiteljem Ahabom, dok se u kasnijim knjigama spominje njegov grob u… Nastavi čitati

Abduh (Abdou), Mohammad

Abduh (Abdou), Mohammad, egipatski reformator i islamski mislilac (Egipat, 1849 – Aleksandrija, 11. VII. 1905). Završio islamsku školu u Egiptu; postaje pristaša sljedbe Sufi po Shadhilijevu redu; bavi se politikom i pisanjem. Prognan (1882) u Siriju, putuje… Nastavi čitati

abdukcija

abdukcija (latinski: abductio odvođenje) 1. filoz Formalno zaključivanje od posljetka (conclusio) i pravila (maior) na zadani slučaj (minor), od učinka na uzrok. Sastavni dio svake hipoteze. 2. med Odmicanje ekstremiteta od središnje crte tijela u jednom ili više zglobova; izvode je mišići abduktori.

Abel

Abel (hebrejski Hebel), po Bibliji, drugi sin Adama i Eve. Bio je stočar, za razliku od starijeg brata Kaina zemljoradnika. Obojica su prinijeli iz svojih plodova Bogu žrtvu, a Abelova se Bogu svidjela. Zbog toga ga je iz zavisti ubio… Nastavi čitati

Abélard ili Abailard, Pierre

Abélard ili Abailard, Pierre (Petrus Abelardus), francuski filozof i teolog (Château du Pallet, kraj Nantesa, 1079 – Saint-Marcel, kraj Chalon-sur-Saônea, 21. IV. 1142). Po rođenju bogat plemić koji se odrekao aristokratskog položaja u društvu. Učio teologiju kod Anselma… Nastavi čitati

abhidhama-pitaka

abhidhama-pitaka, jezik kojim je pisan kanon budističke religije; kanon se sastoji od sedam knjiga i obuhvaća vjerske propise, propovijedi, te osnovna načela budističkog naučavanja.

abjuracija

abjuracija (latinski: abiuratio), odreknuće pod zakletvom; u srednjem vijeku svečano odricanje od shizme ili hereze kod inkvizicijskog postupka. U hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti poznati su slučajevi abjuracije svećenika Vuka 1075. u Splitu, zastupnika bosanskih krstjanâ 1203. na Bilinu polju… Nastavi čitati

Abraham

Abraham 1. Prema Bibliji praotac Izraelaca; patrijarh, otac Izakov; štuju ga židovi, kršćani i muslimani. U Kuranu je nazvan Ibrahim. Napušta zavičaj Ur Kaldejski (Mezopotamija) jer mu je Bog obećao mnogobrojno potomstvo i zemlju; nakon mnogih lutanja i kušnji nastani… Nastavi čitati

Abraham Ben David Ha Levi

Abraham Ben David Ha Levi (Abraham ibn Daud), židovski povjesničar i filozof (Toledo, oko 1110 – Toledo, oko 1180). Autor kronike do godine 1161: Knjiga tradicije (Sepher ha-Qabbalah), na latinski preveo Gilbert Génébrard u Hebraeorum breve chronicon (1572). Filozofsko djelo… Nastavi čitati

Abraham, Karl

Abraham, Karl, njemački psihoanalitičar (Bremen, 3. V. 1877 – Berlin, 25. XII. 1925). Suradnik Carla Gustava Junga i Sigmunda Freuda. Na području psihoanalize djeteta postavio hipotezu razvoja karaktera kroz tri faze: oralnu, analnu i genitalnu. Ta iskustva utječu poslije… Nastavi čitati