Abraham

Abraham, Andrea del Sarto Abraham žrtvuje Isaka, Dresden, Galerija slika
Abraham 1. Prema Bibliji praotac Izraelaca; patrijarh, otac Izakov; štuju ga židovi, kršćani i muslimani. U Kuranu je nazvan Ibrahim. Napušta zavičaj Ur Kaldejski (Mezopotamija) jer mu je Bog obećao mnogobrojno potomstvo i zemlju; nakon mnogih lutanja i kušnji nastani se u Kanaanu (Palestina). 2. Biskup u Freisingu u Bavarskoj (957–994). Za njegova biskupovanja dobiva freisinška Crkva prostrane posjede u Kranjskoj marki (oko Škofje Loke). U njegov latinski kodeks zapisali su neki svećenici tri crkvena teksta na slovenskom jeziku (Brižinski spomenici, prema slovenskom imenu Brižine za Freising).