Abecedar: G

G-8

G-8, naziv za gosp. i polit. forum bez sjedišta i služb. ustrojstva koji čine Francuska, Italija, Japan, Kanada, Njemačka, Rusija, SAD i Velika Britanija. Skupina se oblikovala na neformalnim sastancima tijekom 1970-ih i isprva nije uključivala Rusiju, pa je… Nastavi čitati

g-ključ → ključ

g-ključ ključ

G, g

G, g 1. Jedanaesto slovo hrv. abecede, sedmo slovo većine ostalih abeceda; u fonetici, znak za zvučni velarni okluzivni suglasnik. 2. Oznaka za staru mjernu jedinicu gustoće magn. polja (gaus). 3. glazb U sr. vijeku naziv 7. stupnja… Nastavi čitati

G+M+B

G+M+B, početna slova triju bibl. kraljeva: Gašpara, Melkiora i Baltazara spojena križićima i označena sprijeda s prvim dvjema, a straga s drugim dvjema brojkama tekuće godine (npr. 19+G+M+B+99) upisuje svećenik ili njegov pratitelj na dovratak kuće koju posvećuje uoči blagdana Sveta tri kralja.

Ga

Ga, simbol za kem. element → galij.

Gaál, István

Gaál, István, mađ. film. redatelj, scenarist i montažer (Salgótarján, 25. VIII. 1933). Jedan od prvaka mađ. autorskog filma 1960-ih i 1970-ih, sklon društveno-kritičkoj i moralno-polit. tematici te atraktivnome stilskom izrazu. Često nagrađivan na uglednim međunar. festivalima. Važ.… Nastavi čitati

Gabaon

Gabaon (hebr. Gibeon), drevni kanaanski grad. U ←XIII. st. nastanjuju ga Hivijci, koji (prema Bibliji) sklapaju savez s Izraelcima i pokoravaju im se. Do Salamonova doba kultno središte Izraelaca, mjesto prinošenja žrtava. Vjerojatno istovjetan s arheol. lokalitetom El-Jib… Nastavi čitati

gabarden

gabarden (engl. gabardine), tanka i čvrsta pamučna ili vunena tkanina često miješana s viskozom. Izrađuje se u kepernom ili pojačanom atlasnom vezu. Upotrebljava se za izradbu odijela, ogrtača, haljina i služb. odora.

gabarit

gabarit (franc.) 1. Model u prir. veličini, koji služi za simuliranje (mjera i sl.). 2. Vanjske dimenzije (npr. stroja).

Gabčikovo

Gabčikovo, selo u jz Slovačkoj, 40-ak km ji od Bratislave, nedaleko od Dunava. Po Gabčikovu je nazvana brana i HE na Dunavu. Brana je (isprva dvije brane) planirana kao zajednički projekt s Mađarskom, koja se 1989. povukla iz projekta… Nastavi čitati

Gabe, Dora

Gabe, Dora, bug. književnica (Harmanlăk, danas Dăbovik, 28. VIII. 1888 – Sofija, 17. II. 1983). Ponajprije poznata kao pjesnikinja. Afirmirala se u razdoblju između dvaju ratova stihovima prožetim intimističkim motivima, sjetom i pesimističnim rasploženjima. Autorica… Nastavi čitati

Gabela

Gabela, mjesto na r. Neretvi u Hercegovini, BiH. Razvila se na mjestu srednjovj. trga Drijeva; prvi spomen imena G. u XV. st. Turci je osvajaju 1490. (kadiluk 1567–1620). U Morejskom ratu Mlečani je osvajaju i razaraju (1693); od 1718.… Nastavi čitati

gabela

gabela (tal.), naziv kojim se u srednjovj. ispravama označavalo mjesto ubiranja carine ili trošarine; mitnica.

Gabelsberger, Franz Xaver

Gabelsberger, Franz Xaver, njem. stenograf (München, 9. II. 1789 – München, 4. I. 1849). Utemeljio njem. stenografiju koja je poslužila kao osnova većine europskih; 1831. osnovao prvi ured stenografa. Svoj sustav stenografije objavio u djelu Uvod u stenografiju (1834).

Gaberones → Gaborone

GaberonesGaborone

Gabes

Gabes (arap. Khalij Qabis), zaljev Sredozemnog mora uz i obalu Tunisa. Ležišta nafte i zemnog plina u podmorju. Gl. luke Gabes i Sfax. Na SI je otočje Kerkennah, a na JI otok Djerba. U antici poznat kao Syrtis minor.

Gabes ili Qabis

Gabes ili Qabis, grad i luka u ji Tunisu, na obali istoimenog zaljeva Sredozemnoga mora; 110 200 st. Upravno središte istoimenog vilajeta (7175 km2, 343 500 st.). Industr. središte; rafinerija nafte, proizvodnja cementa, kem. i… Nastavi čitati

Gabin, Jean

Gabin, Jean (pravim imenom i prezimenom Jean Alexis Moncorgé), francuski filmski glumac (Pariz, 17. V. 1904 – Neuilly-sur-Seine, 15. XI. 1976). Markantna lica, proslavio se 1930-ih godina tumačeći reprezentativnog junaka filmske struje francuskoga poetskog realizma –… Nastavi čitati

Gabiniana, via

Gabiniana, via, rim. kopnena prometnica od Salone do Muća, koju je u I. st. sagradio Publije Kornelije Dolabela, nazvana u čast vojskovođe A. Gabinija, kojega je Cezar poslao da pokori pleme Delmata (←48 do ←47).

Gabinije, Aulo (Aulus Gabinius)

Gabinije, Aulo (Aulus Gabinius), rim. vojskovođa (? – ←47), Pompejev pristaša, legat u Aziji i Siriji; pučki tribun (←67), pretor (←61) i konzul (←58) u Rimu; od ←54. do ←49. u progonstvu, potom po Cezarovu nalogu pozvan da povede… Nastavi čitati