Abecedar: N

n, N

n, N 1. Devetnaesto slovo hrvatske i dvanaesto slovo lat. abecede za sonant n. 2. mat Oznaka za prir. broj (n), odn. skup prir. brojeva (N). 3. geogr Međunar. oznaka za sjever (prema engl. North, franc. Nord),… Nastavi čitati

N. B.

N. B. (lat. nota bene pamti dobro), oznaka u tekstu na dio koji je dan usput, ali na koji treba obratiti pozornost.

N. N.

N. N. (en-en), od lat. nomen nescio ne znam imena ili non nominatus neimenovan(i), oznaka za nepoznatu osobu, npr. na adresama. U tekstovima oznaka za osobu za koju se ne žele dati podaci o imenu i prezimenu.

N’Djamena

N’Djamena (do 1973. Fort-Lamy), gl. grad Čada; 721 100 st. Leži na utoku Logonea u Chari, na JZ zemlje, na granici s Kamerunom. Gl. gosp., upr. i kult. središte. Prehr., tekst. ind. Trg. središte poljoprivr. područja; uzgoj pamuka; stočarstvo;… Nastavi čitati

N’Dour, Youssou

N’Dour, Youssou, senegalski afro beat kantautor (Dakar, 1. X. 1959). Osim tradicionalne senegalske glazbe mbalax, u mladosti slušao reggae i rhythm and blues; s 15 godina postao vokalni solist najuspješnije senegalske pop grupe Star Band. Početkom… Nastavi čitati

Na

Na, kem. simbol za element → natrij.

NAACP

NAACP (akronim od National Association for the Advancement of Colored People Nacionalno udruženje za promicanje položaja obojenih), organizacija nastala u SAD-u 1909. u okviru proslave stogodišnjice rođenja A. Lincolna s ciljem emancipacije obojenog stanovništva SAD-a i suzbijanja rasizma. Upravna tijela… Nastavi čitati

Nabadwip → Navadwîp

NabadwipNavadwîp

Nabatejci

Nabatejci, arap. narod nastanjen u ←VI/←V. st. na području oko Sinajskog poluotoka i uza sjeveroist. obalu Crvenoga mora. U ←II. st. utemeljili državu s gl. gradom Petrom, koja ubrzo postaje razvijeno stjecište karavanskih putova. Za vladara Arete III. (od… Nastavi čitati

Nabaţîyat-at-Tahtâ, an-

Nabaţîyat-at-Tahtâ, an– (ili Nabatiyet et Tahta), gl. grad provincije an-Nabaţîyah u juž. Libanonu; 98 400 st. Gl. libanonsko središte proizvodnje duhana; uzgoj vinove loze, maslina, smokava i žitarica. Naseljen većinom šijitskim stanovništvom.

Naberežnye Čelny

Naberežnye Čelny (do 1930. Čelny, 1982–88. Brežnjev), grad i pristanište na r. Kami u sjev. Tatarstanu, zap. Rusija; 518 900 st. Industr. središte; naglo se razvio nakon 1969. (do 1976. broj stanovnika se ušesterostručio), kada je podignut kompleks tvornica… Nastavi čitati

Nabeul → Nabűl

NabeulNabűl

nabi

nabi (hebr.), vidjelac u staroistočnih nomada, navjestitelj svetoga ili božanskoga, mudrac i prorok. Izraz je vjerojatno kanaanskog podrijetla, preuzeli su ga i Židovi. Tako je npr. nazvan Aron, a s vremenom je naziv proširen na sve bibl. proroke.

Nabiga

Nabiga (al-Nâbiga al-Dubyâni) arap. pjesnik (druga pol. VI. st. – ?, 606). Živio i radio na dvorovima u Hiri i Damasku, a u svojim djelima slavio je vladare i njihove pothvate. Jedan od najboljih panegiričara (zvan Izvrsni). Zbirka Divan smatra… Nastavi čitati

Nabis

Nabis (od hebrejskoga: nâbî prorok), francuska umjetnička grupa osnovana oko 1888. Slikari P. Sérusier, P. Bonnard, É. Vuillard i M. Denis, inspirirani P. Gauguinom, O. Redonom te radovima engleskih prerafaelita, slikaju jednostavnim crtežom i plošnom bojom djela prožeta simbolizmom. Najznačajnija… Nastavi čitati

Nāblus ili Nābulus

Nāblus ili Nābulus (hebr. Shekhem), grad u sred. Palestini, u području Zap. obale; 133 100 st. Leži u plodnoj dolini između gorja Gerizim (Jabal aţ-Ţűr) i Ebal (Jabal ‘Aybāl), u pokrajini Samariji, 60 km s od Jeruzalema. Trg. i… Nastavi čitati

nabob

nabob (arap. preko hindija i engl.) 1. Vladarev namjesnik u Indiji u vrijeme Mogulskog Carstva. 2. U Britaniji i u Nizozemskoj, bogataš, posebice povratnik iz Indije koji živi veoma raskošno.

naboj → električni naboj

naboj električni naboj

naboj → metak

nabojmetak

nabojnjača

nabojnjača, spremnica za naboje, najčešće u obliku torbice. Istoznačnica za turcizam fišekliju.