NAACP

NAACP (akronim od National Association for the Advancement of Colored People Nacionalno udruženje za promicanje položaja obojenih), organizacija nastala u SAD-u 1909. u okviru proslave stogodišnjice rođenja A. Lincolna s ciljem emancipacije obojenog stanovništva SAD-a i suzbijanja rasizma. Upravna tijela organizacije bila su sastavljena od bijelaca, s izuzetkom predsj. W. E. B. Du Boisa. Odigrala je veliku ulogu u ukidanju rasne segregacije i u razvoju pokreta za građ. prava 1960-ih.