POMOĆ

Članci u Proleksis enciklopediji poredani su abecednim redom, u izvornom načinu pisanja, što uključuje i naslove članaka (imena ili pojmova) iz stranih jezika. Upisom željenoga pojma u tražilicu taj će se pojam prikazati u nizu po relevantnosti, a klikom na „nastavi čitati“ ulazi se u puni oblik pripadajućega enciklopedijskoga članka, koji se prikazuje u punom obliku ako se klikne na „+“ uz naziv natuknice.

Prezimena se, kako je to uobičajeno u enciklopedijama, pišu ispred imena i odvojena su zarezom, koji označuje da se radi o inverziji u odnosu na standardni izgovor. Može se dogoditi da korisnik neće znati puni izvorni način pisanja nekoga stranog imena ili riječi; također, postoje i inačice riječi u hrvatskom jeziku, kao i različite prakse pisanja pojedinih stranih riječi koje ne moraju biti svakom poznate. Zato se, osim glavnoga prozora za traženje članaka na početnoj stranici, koji zahtijeva ispravan i pun ispis traženoga naslova članka, na istoj početnoj stranici nudi i poseban abecedarij koji olakšava pretraživanje „A-Ž“. Također, u slučaju pojedinih slova iz stranih jezika za koja korisnik nema odgovarajuće znakove na svojoj tipkovnici, treba koristiti najsličniji hrvatski oblik pisanja; tako npr. za slovo „ö“ treba upisati „o“ i sl.

Ako niste sigurni kako se ispravno piše neka natuknica od više riječi (npr. ime i prezime), dovoljno je da upišete dio za koji ste sigurni i abecedarij će vam dati uži izbor ponuda gdje ćete zatim lakše prepoznati traženi članak. Abecedarij će vam pomoći i kod nalaženja pojedinih članaka koji se u različitim jezicima pišu na različite načine. Najčešći su takvi slučajevi zamjena slova „k“ i „c“, „f“ i „ph“, zatim „b“ i „v“ i dr. U takvim i drugim sličnim slučajevima abecedarij će dati uputnicu na naslov pod kojim je članak obrađen.