POVIJEST I POVIJESNE ZNANOSTI

A Cutheis

A Cutheis, uobičajeni naziv za fragmentarno sačuvano povijesno djelo (Summa historiarum tabula a Cutheis: De gestis civium Spalatinorum) pobliže nepoznata splitskog patricija iz obitelji Cutheis (druga polovina XIV. stoljeća). Djelo je važno vrelo za povijest Splita i Trogira u XIV. stoljeću.

Aachen

Aachen (francuski: Aix-la-Chapelle), grad u Nordrhein-Westfalenu u Njemačkoj, blizu njemačko-belgijsko-nizozemske tromeđe; 240 086 stanovnika (2012). Raznovrsna industrija (metaloprerađivačka, strojogradnja, staklarska, tekstilna i dr.) rano razvijena na temelju manufakturne proizvodnje i nalazišta ugljena i ruda u blizini. Poznatiji proizvodi: automobilske… Nastavi čitati

Aachenski kongres

Aachenski kongres, održan u Aachenu 1818. između država Svete Alijanse (Rusija, Austrija, Pruska i Engleska). Tijekom kongresa savezu se priključila i Francuska, čime je vladavina četiriju država (tetrarhija) nad Europom pretvorena u peterovlašće (pentarhija). Odlučeno da se s teritorija… Nastavi čitati

Aachenski mir

Aachenski mir, mirovni ugovor sklopljen 12. I. 812, nakon višegodišnjeg ratovanja, između franačkog cara Karla Velikog i bizantskog cara Mihaela Rangabea. Mirovnim odredbama uspostavljena je crta razgraničenja između bizantskih i franačkih stečevina. Na hrvatskom prostoru dalmatinsko priobalje… Nastavi čitati

Abai

Abai, grad u sjeveroistočnoj Fokidi u blizini današnjeg mjesta Eksarha na rijeci Asosu u Grčkoj. Glasovit po Apolonovu hramu i njegovu proročištu.

Abarbanel → Abrabanel, Isaac

AbarbanelAbrabanel, Isaac

Abas I., Veliki

Abas I., zvan Veliki, perzijski šah iz dinastije Sefevida (?, 27. I. 1571 – Masandaran, 19. I. 1629). Zavladao 1587; skršio moć lokalnih velikaša, preustrojio vojsku; uspješno ratovao protiv Uzbeka (1597) i Turaka (od 1603);… Nastavi čitati

Abas II.

Abas II. (Abas Hilmi paša), posljednji egipatski potkralj (Aleksandrija, 14. VII. 1874 – Ženeva, 20. II. 1944). Vladao 1892–1914. Poradi potpore narastajućem egipatskom nacionalnom pokretu došao u sukob s britanskom upravom. Uklonjen s vlasti 19. XII. 1914.

Abasidi

Abasidi, arapska kalifska dinastija; vladala 750–1517. Osnivač Muhamedov stric Abas (566–652). Ustankom protiv Omejida (748–750) Abasidi su preuzeli vlast, a njihov vođa Abul Abas proglasio se kalifom (750–754). Al-Mansur (754–775) prenosi sjedište kalifata u novoosnovani Bagdad (762). Najviši uspon… Nastavi čitati

abbevillien

abbevillien, najstarija faza paleolitika, nazvana prema sjevernofrancuskom gradiću Abbevilleu.

Abd al-Rahman I. (Abdurahman)

Abd al-Rahman I. (Abdurahman), kordopski emir (Damask, 731 – Córdoba, 30. IX. 788). Pred progonima Abasida sklonio se u Afriku, odakle prelazi u Španjolsku i u Córdobi osniva omejidsku dinastiju (od 756). Spriječio prodore vojske Karla Velikog koju je predvodio Roland.

Abd al-Rahman III. (Abdurahman III.)

Abd al-Rahman III. (Abdurahman III.), kordopski kalif (? I. 889 – Córdoba, 15. X. 961). Vladao od 912. Kalifom se proglasio 929; pokorio lokalno plemstvo; zauzeo Sevillu i Toledo (932), ovladao cijelom muslimanskom Španjolskom.

Abd el-Kader (Abdulkadir)

Abd el-Kader (Abdulkadir), emir Alžira (Mascara, 1808 – Damask, 26. V. 1883). Vođa oslobodilačkog pokreta protiv francuske kolonijalne vlasti. Uspostavio emirat sa sjedištem u Mascari (1834); 1839. povlači se u Maroko, 1844. ponovno predvodi ustanak; zarobljen 1847. i preseljen u Tursku.

Abd el-Krim (Abdulkerim), Mohammed

Abd el-Krim (Abdulkerim), Mohammed, emir Maroka (Agadir, 1882 – Kairo, 6. II. 1963). U ratu sa Španjolcima oslobodio područje Rif; proglasio ga republikom, a sebe predsjednikom (1922). Predvodio oslobodilački rat protiv francuske kolonijalne vlasti (1925–26); prisiljen na… Nastavi čitati

Abdalvadidi

Abdalvadidi, berberska dinastija u zapadnome Alžiru. Nastala 1230. kao jedna od nasljednih država Almohada; poslije 1550. njihovo su područje zauzeli Turci.

Abdera

Abdera (danas Ávdhira), grad u Traciji blizu ušća Nesta na današnjem rtu Bulustri u Grčkoj. Prema legendi osnovao ga je Heraklo; prema povijesnim izvorima klazomenska kolonija (←VII. st.). Razorili ga Tračani; obnovljen ←543. Neko vrijeme pod perzijskom vlašću; potom slobodan… Nastavi čitati

Abdera

Abdera, fenička kolonija na jugu Španjolske u Sredozemlju; danas grad Adra u provinciji Almería. Rimski municipij. Spomenici iz doba vladavine Kartage, Rima i Arapa.

abdikacija

abdikacija (latinski: odricanje; odreknuće), jednostrani čin kojim se vladar (monarh) odriče prijestolja; također i svojevoljno napuštanje crkvenog položaja što ga zauzima neki crkveni poglavar; razgovorno, odricanje od kojeg prava, položaja, časti ili dostojanstva. Primjerice, abdikacija Ferdinanda I. Habsburškog 1848. za… Nastavi čitati

Abdul Hamid I.

Abdul Hamid I., osmanski sultan (Carigrad, 20. III. 1725 – Carigrad, 7. IV. 1789). Vladao od 1774. Neuspješno vodio ratove protiv Austrije i Rusije; mirom u Kučuk-Kajnardžiju (1774) izgubio Azov i područja između Donjeg Dnjepra… Nastavi čitati

Abdul Hamid II.

Abdul Hamid II., osmanski sultan (Carigrad, 21. IX. 1842 – Magnesia, 10. II. 1918). Sin → Abdula Medžida I. Zavladao dvorskim prevratom (1876); objavio prvi turski ustav, ali ga je 1878. ukinuo i raspustio… Nastavi čitati