Abd el-Krim (Abdulkerim), Mohammed

Mohammed Abd el-Krim
Abd el-Krim (Abdulkerim), Mohammed, emir Maroka (Agadir, 1882 – Kairo, 6. II. 1963). U ratu sa Španjolcima oslobodio područje Rif; proglasio ga republikom, a sebe predsjednikom (1922). Predvodio oslobodilački rat protiv francuske kolonijalne vlasti (1925–26); prisiljen na predaju. Od 1926–47. zatočen na francuskom otoku Réunionu; bježi u Egipat i nastavlja borbu za oslobađanje Arapa sjeverne Afrike.