INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI I PODRUČJA

Ackermann, Rudolf

Ackermann, Rudolf, njemački industrijalac i trgovac umjetninama (Stollberg, 20. IV. 1764 – Finchley, London, 30. III. 1834). U Londonu izdavao mjesečnik The Repository of Arts. Među prvima u Engleskoj upotrebljavao litografiju.

Acta Adriatica

Acta Adriatica, hrvatski znanstveni časopis, polugodišnjak Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu; izlazi od 1932, pokretač i prvi urednik → Vale Vouk. Časopis se bavi problemima biologije mora, fiziografije te morskog ribarstva; namijenjen međunarodnim znanstvenim… Nastavi čitati

Acta botanica Croatica

Acta botanica Croatica, prvi hrvatski znanstveni botanički časopis, godišnjak Biološkog odjela Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Izlazi od 1925. pod nazivom Izvješća Botaničkog zavoda Kr. sveučilišta u Zagrebu, od 1957. pod gornjim naslovom. Pokretač i prvi urednik… Nastavi čitati

Acta diurna (Acta populi ili Acta publica)

Acta diurna (Acta populi ili Acta publica), službena publikacija koju je pokrenuo Gaj Julije Cezar, objavljivana u Rimu od ←59. do III. stoljeća donoseći odluke Senata, proglase magistrata te vijesti o važnijim dnevnim događanjima; smatra se pretečom novina.

Acta medica croatica

Acta medica croatica, hrvatski medicinski časopis, izlazi od 1947. u Zagrebu prateći razvoj znanstvene medicine, posebice patofiziologije, biokemije, imunologije te farmakologije. Do 1991. izlazio pod naslovom Acta medica Iugoslavica.

Acta pharmaceutica

Acta pharmaceuticahrvatski znanstveni farmaceutski časopis međunarodnog ugleda, izlazi od 1951. u Zagrebu kao tromjesečnik. Od 1974. tiska se pretežito na engleskome donoseći veći broj radova stranih autora. Do 1991. izlazio kao Acta pharmaceutica Iugoslavica, od 1992. pod gornjim naslovom.

Acta Sanctorum

Acta Sanctorumzbirka kritičkih životopisa svetaca; pokrenuo i do 1629. objavljivao svećenik Heribert Rosweyde; od 1643–59. objavljuje ju, donekle modificiranu (dodani datumi smrti, kazala te kronologija ranije tiskanih svezaka), u Antwerpenu flamanski isusovac → Jean de Bolland,… Nastavi čitati

Adam z Veleslavína, Daniel

Adam z Veleslavína, Daniel, češki polihistor, prevoditelj, nakladnik i tiskar (Veleslavín, danas dio Praga, 31. VIII. 1546 – Prag, 18. X. 1599). Sveučilišni profesor u Pragu do 1576, kada se oženio kćerkom poznatoga tiskara Jiřija Melantricha i otada se… Nastavi čitati

AFP → Agence France Presse

AFP Agence France Presse

Agence France Presse (AFP)

Agence France Presse (AFP), francuska novinska agencija osnovana 1944. nastavljajući rad Agence Havas (osnovana 1832. kao Bureau Havas, od 1835. Agence Havas), prve novinske agencije na svijetu. Započevši kao brzojavni servis Glasa oslobođene Francuske, brzo se razvijala i svrstala,… Nastavi čitati

Agence Télégraphique Suisse (ATS)

Agence Télégraphique Suisse (ATS), švicarska novinska agencija sa sjedištem u Bernu.

Agenzia Nazionale Stampa Associata → ANSA

Agenzia Nazionale Stampa Associata ANSA

Agramer Tagblatt

Agramer Tagblatt (Organ für Politik und Volkswirtschaft), novine na njemačkom jeziku, izlazile u Zagrebu (1886–1941); osnivač Franz Arnold. Od 1922. izlazi pod naslovom Zagreber Tagblatt, godine 1926. spaja se s listom Morgen i izlazi kao Morgenblatt.

Agramer Zeitung

Agramer Zeitung, novine na njemačkom jeziku, izlazile u Zagrebu (1826–1912), najprije pod nazivom Luna Agramer Zeitschrift s literarnim sastavcima na hrvatskom i njemačkom jeziku; 1830–48. izlaze kao Agramer politische Zeitung, Luna postaje prilog, zabavni i književni; od 1848.… Nastavi čitati

Agronomski glasnik

Agronomski glasnik, glasilo Hrvatskog agronomskog društva, počeo izlaziti u Zagrebu 1930. kao glasilo Saveza udruženja jugoslavenskih agronoma; 1932–41. izlazi u Beogradu, zatim nakon prekida, od 1951, ponovno u Zagrebu, dvomjesečno.

Ahram, Al-

Ahram, Al- (arapski: piramide), egipatski dnevnik, izlazi od 1875. u Kairu; osnivači braća Takla. Godine 1881. postaje dnevnik, neovisan i objektivan usprkos britanskoj cenzuri. Kasnih 1950-ih zastupa vladu predsjednika Nasera, nakon nacionalizacije 1960. postaje glasnik vlade. Urednik Muhammad Hassanein Heikal… Nastavi čitati

AIPS

AIPS (akronim od francuskog Association Internationale de la Presse sportive Međunarodno udruženje športskog novinarstva), udruga svjetskih novinara osnovana 1924. u Parizu s namjerom da omogući dobre uvjete za izvještavanje s velikih športskih natjecanja i razmjenu iskustava između više od… Nastavi čitati

akcesija

akcesija (latinski), stjecanje vlasništva na način da se neka sporedna stvar spoji s glavnom i postane njezin sastavni dio; vlasnik glavne stvari dužan je dati naknadu prijašnjem vlasniku sporedne stvari. Također, prinova građe u knjižnici, muzeju i sl. te naziv… Nastavi čitati

akcidencija

akcidencija (latinski), u tiskarstvu, naziv za posebnu vrstu tiskane građe, koja iziskuje dosta umjetničkog smisla (reklame, oglasi, dokumenti s različitim ukrasima, vrijednosni papiri, tablice, plakati) te zahtijeva posebno stručno ručno slaganje i vješta slagara; koristi se poseban akcidentični slog, koji… Nastavi čitati

aldine

aldine 1. Publikacije čuvenoga venecijanskog tiskara → Aldusa Manutiusa i njegovih nasljednika; ponajprije izdanja grčkih i rimskih klasika, ali nalazimo i djela Frane Petriša, Nikole Gučetića, Dominka Zlatarića i dr.; prvi put upotrijebljena kurzivna slova i format osmina te kartonske… Nastavi čitati