Abecedar: R

R, r

R, r, 1. Sedamnaesto slovo lat. abecede, dvadeset i treće hrv. latinice. Označava tekući (likvidni) suglasnik, odn. apikoalveolarni vibrant. Može zauzimati i fonetsko mjesto samoglasnika (npr. prst). 2. U geometriji, r je oznaka za polumjer (radijus). 3. U fizici,… Nastavi čitati

R.E.M

R.E.M, američka rock grupa osnovana 1980. u Athensu u Georgiji. Isprva su se njezine pjesme pojavljivale na studentskim radiopostajama. Godine 1988. grupa prelazi u diskografsku kuću Warner i otada je jedna od najprodavanijih i najvećih glazbenih i koncertnih svjetskih… Nastavi čitati

Ra

Ra, oznaka za kem. element → radij (lat. radium).

Ra (Re)

Ra (Re), u staroegip. mitologiji, bog Sunca, prikazivan najčešće u ljudskom obliku, ali i s orlovom glavom, sa simbolima sunčanim diskom obavijenim zmijom, obeliskom, križem (ankh) i žezlom. R. je bog stvaranja čije djelo na Zemlji nastavlja faraon. Od… Nastavi čitati

Ra’s al Khaymah

Ra’s al Khaymah (također Ras Al-khaimah), emirat i istoimeni grad u Ujedinjenim Arap. Emiratima; o. 1700 km2, o. 150 000 st. Tijekom povijesti ugl. dio emirata Ash-Shâriqah. Potkraj XVI. st. Portugalci su podigli tvrđavu Julfa (Julfar). Tijekom… Nastavi čitati

Raab

Raab (mađ. Rába), rijeka u Austriji i Mađarskoj; duga 398 km. Izvire u Štajerskoj ji od Brucka an der Mur. Teče prema JI do austr.-mađ. granice, skreće prema SI kroz zap. Mađarsku i utječe u Dunav kraj Győra. Plovna u… Nastavi čitati

Raab, Julius

Raab, Julius, austr. političar (Sankt Pölten, 29. XI. 1891 – Beč, 8. I. 1964). Zastupnik Kršć.-demokr. stranke u parlamentu 1927–34. Ministar trgovine 1938. Suosnivač Austr. pučke stranke (ÖVP) 1945. i njezin predsj. od 1951. Austr.… Nastavi čitati

Rab

Rab, grad i središte gradskoga upravnog područja, u Primorsko-goranskoj županiji, na jugozapadnoj obali istoimenoga otoka; leži na 2 m nadmorske visine. Grad ima 437, a gradsko upravno područje 8065 stanovnika (2011). Luka. Osnovan je u rimskom razdoblju. Zbijeno… Nastavi čitati

Rab

Rab (talijanski Arbe), otok u sjevernom Jadranu, u Primorsko-goranskoj županiji. Prostire se na 90,84 kmi ima 9328 stanovnika (2011). Leži između kopna na istoku, otočića Sv. Grgur, Goli i Krka na sjeveru i sjeveroistoku, Cresa na… Nastavi čitati

rabab (rebab)

rabab (rebab) (arap.), gudačko glazbalo arap. podrijetla, rašireno u islam. kult. krugu Bliskog istoka. Prvi se put spominje u X. st. Kruškolika je oblika, na suženom gornjem kraju utaknuti su vijci za napinjanje dviju žica ugođenih u terci, kvarti ili… Nastavi čitati

Rabac

Rabac, grad i luka, Istarska županija; 1472 st. Leži na istočnoj obali Istre, u istoimenoj uvali, 6 km od Labina. U okolici šume, maslinici i vinogradi. Turizam. Trajekt Porozina–Cres.

Raban Mauro (Rabanus/Hrabanus Magnentius Maurus)

Raban Mauro (Rabanus/Hrabanus Magnentius Maurus), franački teolog i pisac (Mainz, oko 780 – Winkel, 4. II. 856). Učitelj i voditelj samostanske škole, a od 822. prior u Fuldi. Od 847. nadbiskup Mainza. Jedan od najsvestranijih učenjaka svojega… Nastavi čitati

Rabar, Braslav

Rabar, Braslav, hrvatski šahist (Zagreb, 27. IX. 1919 – Zagreb, 6. XII. 1973). Međunarodni majstor. Nastupao na šahovskim Olimpijadama 1950. (I. mjesto), 1952. (III.) i 1954. (III.), na Olimpijadi u Dubrovniku 1950. ostvario najbolji rezultat… Nastavi čitati

Rabat

Rabat, grad na Malti; 12 900 st. Leži z od Vallette. Srastao sa susjednim naseljem Mdina. Središte poljoprivr. okolice. Proizvodnja vina; tekst. ind. Muzej. Ostaci rim. građevina; palača Verdala (sjedište templara).

Rabat

Rabat (arap. Ribat), gl. grad Maroka; 1 655 700 st. Leži na obali Atlantskog oceana, na ušću r. Bou Regreg, nasuprot gradiću Salé. Jedan od četiriju marokanskih kralj. gradova. U okolici uzgoj voća i ribarstvo. Tekst. i prehr.… Nastavi čitati

rabat

rabat (tal.), odbitak od maloprodajne cijene robe ili usluga. R. je razlika u cijeni, odn. postotni iznos cijene koji proizvođačko poduzeće odobrava posrednicima plasmana za pokriće njihovih troškova. Obračunava se financ. umanjivanjem odgovarajućeg fakturiranog iznosa ili u robi, povećanjem količine… Nastavi čitati

Rabatta, Josip

Rabatta, Josip, austr. general (Gorica, ? – Senj, 31. XII. 1601). Savjetnik na dvoru nadvojvode Ferdinanda u Grazu i vicedom Kranjske; kao nadvojvodin izaslanik u Rimu i Mlecima (1598–99) djelovao na rješenju uskočkog pitanja te je nakon… Nastavi čitati

Rabaul

Rabaul, grad i luka na otočju New Britain, Papua Nova Gvineja; 8885 st. Osn. 1910. kao njem. kolon. sjedište; gl. grad austral. teritorija Nove Gvineje od 1921. do 1941. Za II. svj. rata okupirali ga Japanci; razrušen tijekom savezničkog… Nastavi čitati

rabdomantija

rabdomantija (grč.), vještina proricanja s pomoću štapa ili pruta. Poznata u drevnih naroda, zabilježena i u Bibliji. Rabdomant bi bacio štap na tlo i zatim bi odredio npr. da treba poći smjerom koji pokazuje štap. U sr. vijeku ta… Nastavi čitati

Rabe, David

Rabe, David, američki dramatičar (Dubuque, Iowa, 10. III. 1940). Iskustvo sudjelovanja u Vijetnamskom ratu iskoristio je kao građu za nekoliko antiratnih drama (na primjer trilogija: Povratnik /Sticks and Bones/,  Temeljna obuka Pavla Hummela i Padobranci… Nastavi čitati